EmërtimiPërshkrimiDataMadhësia
pdf Statuti i Universitetit "Kadri Zeka" Gjilan30 Mars 2015 08:48 321 kB
pdf Strategjia zhvillimore dhe plani i veprimit i UKZ 2017-202214 Korrik 2017 09:31 498 kB
pdf Rrgullorja për zgjedhjen e stafit akademik në Universitetin "Kadri Zeka"29 Janar 2016 15:33 131 kB
pdf Rregullore për studimet themelore bachelor - Fakulteti Juridik30 Mars 2015 08:54 77 kB
pdf Rregullore për studimet themelore bachelor - Fakulteti i Edukimit30 Mars 2015 08:54 89 kB
pdf Rregullore për studimet themelore bachelor - Fakulteti Ekonomik30 Mars 2015 08:54 78 kB
pdf Rregullore për Masat dhe Procedurën Disiplinore për Personelin Akademik dhe Studentët30 Mars 2015 08:54 226 kB
pdf Masat Disiplinore Shtesë30 Mars 2015 09:20 467 kB
pdf Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues të Universitetit "Kadri Zeka" Gjilan13 Janar 2016 11:24 4 MB
pdf Rregullore për procedurat e sigurimit të cilësisë10 Maj 2016 08:40 7 MB
pdf Rregullore për studimet themelore-Baçelor, Fakultetin e Shkencave Kompjuterike10 Maj 2016 08:40 5 MB
pdf Rregullorje mbi hartimin e punimit të diplomës pë bachelor10 Maj 2016 08:40 4 MB
pdf Standardet e sigurimit të brendshëm të cilësis për Universitetin''Kadri Zeka'' Gjilan10 Maj 2016 08:40 2 MB
pdf Rrgullorja për zgjedhjen e stafit akademik në Universitetin "Kadri Zeka"27 Shtator 2016 08:45 5 MB
pdf Rregullore mbi punen e senatit19 Tetor 2016 13:57 4 MB
pdf PLANI I VEPRIMIT TE FAKULTETIT TE EDUKIMIT16 Qershor 2017 14:32 67 kB
pdf PLANI I VEPRIMIT TE FAKULTETIT TE SHKENCAVE KOMPJUTERIKE16 Qershor 2017 14:32 112 kB
pdf PLANI I VEPRIMIT TE FAKULTETIT EKONOMIK16 Qershor 2017 14:32 44 kB
pdf PLANI I VEPRIMIT TE FAKULTETIT JURIDIK19 Qershor 2017 15:21 57 kB